Oplossingen

Transformatie/change management

IC2Lead is uw partner voor change management. De koers, de bedrijfscultuur, de ‘waarom van de onderneming’ die bepalen we samen. Daar nemen we de medewerkers in mee want mens en structuur volgt strategie. De verandering van binnenuit.

Verandervisie pragmatisch en mensgericht:

  • Vertalen van uw bedrijfsstrategie naar een zinvolle verandervisie.
  • Beschrijven van de toekomstige bedrijfscultuur in concreet duurzaam veranderd managementgedrag.
  • Richten op de vereiste gedragsverandering en buy-in van de medewerkers; op het ontwikkelen van hun capaciteiten.
  • Communicatie, voortdurend, met medewerkers en vertegenwoordigend overleg.

Meer info klik hier

HR Interim management

IC2Lead biedt u een daadkrachtige en professionele interimoplossing voor een tijdelijke vraag naar strategische capaciteit binnen HR/P&O afdelingen.
IC2Lead HR heeft meer dan 25 jaar ervaring in HRM bij grote nationale en internationale bedrijven, met name in de financiële sector, IT industrie en in de zakelijke dienstverlening. Wij zijn in staat om maatwerk van topkwaliteit te bieden.

Meer info klik hier

Fusies en overnames

De personele kant bij fusies en overnames is cruciaal voor waardecreatie, strategische groei en duurzaam zakelijk succes. IC2lead is hier specialist in, van brede oriëntatie tot en met contract inclusief intensieve HR change management zodanig dat de bedrijven of onderdelen daarvan goed geïntegreerd worden.

Wat kan IC2Lead voor u betekenen:
– People strategie: zicht op personele consequenties
– HR lead in dealteam incl. contracteren
– Richtinggever consultatieproces, ondernemingsraad en/of vakbonden, sociaal plan, harmonisatie arbeidsvoorwaarden
– Culturele integratie/ leiderschapsontwikkeling en communicatie naar stakeholders
– Begeleiden administratieve proces HR-systemen.

Meer info klik hier

Sourcing

IC2Lead heeft internationale ervaring op het gebied van IT sourcing (ITO) en Business Process Outsourcing (BPO), opzet Shared Services, evenals managed exit, retransitie en tweede generatie outsourcing. Met een grote ervaring zijn we in staat om factoren als HR-prijs en (culturele) integratie vroeg in het proces af te stemmen op de businesscase en de bedrijfsstrategie. De opstelling van een HR-veranderstrategie en de uitvoering ervan, de consultatie met alle betrokken partijen, het opstellen van relevante contracten, de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden enzovoorts is onze expertise.

Meer info klik hier

IC2leadContact opnemen
IC2Lead is uw interim Strategisch HR-business partner
Persoonlijke begeleidingMét duurzaam resultaat
25 jaar ervaring (nationale en internationale bedrijven)
Uw complexe zaken makkelijk maken - Ontzorgen
Duurzame verandering: mensgericht, integer en transparant
Pragmatisch
Begeleiding - maatwerk - nazorg

Copyright by IC2Lead. All rights reserved.