img

Organisatietransformatie

In deze voortdurend veranderende wereld is het onvermijdelijk dat u uw organisatie continue moet aanpassen. Veranderen/transformeren (dus echt ‘anders worden’) is lastig en wordt ingewikkelder door steeds meer afhankelijkheden tussen belanghebbenden, organisaties en supply chain. De ‘zachte’ kanten van organisatieverandering, zoals het veranderen van de cultuur en bijpassend medewerker- en managementgedrag, het inspireren en meekrijgen van medewerkers, het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, het managen van de risico’s rond personeel en herstructurering, blijken voorwaardelijk voor het behalen van gewenste bedrijfsdoelen.

imgWe helpen onze klanten grote veranderingen (transformaties) in hun organisatie te ontwerpen en te implementeren op een mensgerichte en pragmatische wijze. We vertalen uw bedrijfsstrategie in een krachtige verandervisie, een verhaal dat klopt en aanspreekt.
Grote veranderingen die alleen een verandervisie neerleggen zonder de gewenste gedragsverandering te formuleren, mislukken. Medewerkers gaan wel mee in de visie maar hebben vaak geen idee over de impact die de veranderende visie op hun gedrag zou moeten hebben. Zij hebben dan het gevoel dat de verandering hen niet betreft of raakt. Wat moeten ze in de nieuwe organisatie nog wel doen, anders doen of niet meer doen?
IC2Lead richt zich juist op bestendige gedragsverandering, want het zijn niet organisaties die moeten veranderen, maar mensen.