img

Fusies & Overnames

De Nederlandse fusie- en overnamemarkt komt weer op gang. De belangen zijn groot en de partij die een bedrijf wil aankopen en wil fuseren realiseert zich terdege dat de menskant zeer belangrijk is voor het welslagen van de deal. Aandacht voor de menskant leidt tot echte waardecreatie, strategische groei en duurzaam succes.

Dealmakers zeggen veel waarde te hechten aan de belangen van zowel hun huidige als van het over te nemen personeel, maar als zij één van de partijen onvoldoende honoreert, daalt het moraal en de performance en vertrekken belangrijke medewerkers. Bovendien wordt het steeds duidelijker dat culturele conflicten het succes van de fusie of overname volledig te niet kunnen doen.

imgWij begrijpen dat een grote verandering als een fusie of overname veel stress en onzekerheid met zich meebrengt, vandaar onze mensgerichte aanpak. Wij richten ons altijd op duurzame integratie: als de verandering niet beklijft, dan is de verandering niet gelukt.

Samen met u vertalen wij de gekozen strategie in een krachtige verandervisie; een verhaal dat klopt en aanspreekt. We voeren een ‘fit gap’ analyse uit, schrijven een op maat People, Culture & Change plan, beschrijven de gewenste bedrijfscultuur in duidelijke taal en formuleren concreet gedrag, zodat managers en medewerkers begrijpen wat er na de fusie of overname anders wordt. Wat gaan zij in de nieuwe organisatie meer doen, niet meer doen en anders doen? En welk concreet gedrag hoort daarbij?

Wij begeleiden leidinggevenden, teams en individuele medewerkers zodat ze:
• Om kunnen gaan met de ontstane onzekerheid en onvoorspelbaarheid
• Achterdocht over fusie of overname omzetten in constructief gedrag
• Hun leidinggevende en richtinggevende kwaliteiten verbeteren
• De strategische doelen van de gecombineerde organisatie ondersteunen.

We (bege)leiden èn implementeren. Het resultaat is een integraal en lange termijn integratieproces, waarin individuen en (verschillende) culturen samensmelten.