Hoe blijf ik attractiever dan CHATGPT?

Als je al niet als kenniswerker dacht dat AI in de komende jaren je dagelijks werk fors gaat veranderen dan lees je het bij deze! Het werk van alle kennisintensieve beroepen gaat op zijn kop, ook die dus van een accountant, een jurist en een rechter; over 5 jaar kijken dezen meewarig terug naar wat de inhoud van het dagelijks werk was in 2023!

Er is een ‘kennis is een commodity tijdperk’ aangebroken. Nu is het nog wat gebrekkig, want echt vertrouwen op CHATGPT dat doen kenniswerkers nog niet, maar dat gebrekkige is alleen maar tijdelijk, kan nog twee jaar duren maar dan is het zelflerende van AI geoptimaliseerd.

Maar als dus kennis ons straks niet meer onderscheidt van een handige CHATGPT of BARD gebruiker, wat onderscheid ons dan nog wel?

Ik heb die vraag maar eens aan mijn inmiddels goede vriend CHAT gesteld. CHATGPT antwoordt; Hoewel kennis nog toegankelijker is geworden in het tijdperk van CHATGPT blijft jouw persoonlijke ervaring, je inzicht en je creativiteit uniek en waardevol. Jouw vermogen om informatie te interpreteren, te synthetiseren en toe te passen, samen met je menselijk perspectief en emotionele intelligentie, maakt je nog steeds onderscheidend als kenniswerker.

Dus inzicht en doorzicht, analyseren, combineren en deduceren, inlevingsvermogen, conflictbeheersing en gevoel voor verhoudingen zijn allemaal menselijke competenties die -indien goed ontwikkeld- mij als kenniswerker onderscheiden van de geoefende CHAT gebruiker.  De ontwikkeling van die competenties zijn voor mij in de komende tijd key!

Maar hoe ontwikkelen we eigenlijk deze competenties? Zijn ze überhaupt ontwikkelbaar?

Wil je weten of en hoe deze competenties ontwikkelbaar zijn ga dan naar mijn website op www.ic2lead.nl/blog/

————————————————————————————————————————————–

Analytisch vermogen (inzicht en doorzicht, combineren en deduceren en synthetiseren) is ontwikkelbaar. De beste manier om dat te doen is door te blijven lezen (jaja boeken, artikelen) en te onderzoeken, door kritisch te blijven denken en dus niet klakkeloos aan te nemen,  zeker ook niet van CHATGPT. Door samen met anderen complexe vraagstukken op te lossen of deel te nemen aan een discussie over een ingewikkeld onderwerp. Het mening vormen en daar woorden aan geven, je standpunt te moeten verdedigen. Scherp jezelf, blijf nieuwsgierig, probeer uit en faal. Evalueer vervolgens je falen, verbeter jezelf door in een volgende gelijksoortige ervaring je lessons learned toe te passen. Van dit alles word jouw vermogen tot analyseren beter.

Dan de competenties in de andere hersenhelft zoals inleven en verbeelden, samenwerken, organisatiesensitiviteit zodat je weet wat het verschil is tussen ‘serve to please’ en ‘pleased to serve’ en dat uit kan stralen, een conflict te kunnen beheersen met rust en overwicht in plaats van uit de bocht te gieren en ruzie te maken of kwaad weg te lopen, zijn die ontwikkelbaar? En hoe dan?

Ook hierop een volmondig ja. Inleven en verbeelden oefen je door jezelf in andermans schoenen te zetten en vanuit die schoenen de wereld zoals jij het kent te bezien, samenwerken; gewoon doen; de grootste dreiging van afstomping is een samenwerking tussen CHATGPT en jou. Organisatiesensitiviteit oefen je door een zelfbewuste bescheiden opstelling te kiezen. Je zorgt voor toevoeging, leunt in projecten niet op de ander. Je weet te verwoorden wat die toegevoegde waarde is zonder dat je jezelf ophemelt of – helemaal aan de andere kant van het gedragsspectrum- door je serviel op te stellen. Probeer frank en vrij te zijn zonder belemmerende gedachten als ‘dat is mijn plaats niet’. Voor laag en hoog in een organisatie geldt dat een gerichte vraag stellen beter is dan een ongevraagd standpunt te verwoorden.

Ik weet in ieder geval wat mij als interim CHRO te doen staat.  Ik ga ervoor zorgen dat ik een organisatiecultuur en klimaat inricht zodat de mensen in de organisatie bovenstaande kunnen aanleren en ontwikkelen. Doe ik dat niet en laat ik het gaan dan eindig ik over een aantal jaar met mensen die allemaal lijken op en werken met CHATGPT. Dat zou dan dubbelop zijn toch?

IC2leadContact opnemen
IC2Lead is uw interim Strategisch HR-business partner
Persoonlijke begeleidingMét duurzaam resultaat
25 jaar ervaring (nationale en internationale bedrijven)
Uw complexe zaken makkelijk maken - Ontzorgen
Duurzame verandering: mensgericht, integer en transparant
Pragmatisch
Begeleiding - maatwerk - nazorg

Copyright by IC2Lead. All rights reserved.