HomeCategory

Blog

We leren sinds de Covidmaatregelencrisis allemaal het fenomeen van de quit quittende werknemer kennen; de thuiswerker die minimaliseert in taken en verantwoordelijkheden. Een zorgelijke ontwikkeling die alleen maar te stoppen is door betrokkenheid en inspanning van de leidinggevende. Die moet dan natuurlijk op zijn/haar beurt ook niet quit quitting zijn. Nu, ruim drie jaar werkend...

De coronamaatregelen hebben ons niet veel goeds gebracht, kijk naar de situatie in de gezondheidszorg, de mentale gesteldheid van onze jeugd en de leerachterstanden vooral bij kwetsbare jongeren. Ik kan er nog veel meer opnoemen maar doe dat niet. De vraag of het allemaal de moeite waard was wordt naar verwachting toch wel beantwoord in...

HR-afspraken in uw contract? Houd het goed in de gaten!

Tja, regie en outsourcing. U als ervaren outsourcer weet hoe belangrijk regie is. U weet ook dat lang niet alle contracten een hoofdstuk wijden aan governance: sturing en controle op ordentelijke uitvoering van het contract. En zo komt het dat als de wittebroodsweken voorbij zijn, de leverancier vaak overgaat tot zijn interpretatie van de contractuele...

IC2leadContact opnemen
IC2Lead is uw interim Strategisch HR-business partner
Persoonlijke begeleidingMét duurzaam resultaat
25 jaar ervaring (nationale en internationale bedrijven)
Uw complexe zaken makkelijk maken - Ontzorgen
Duurzame verandering: mensgericht, integer en transparant
Pragmatisch
Begeleiding - maatwerk - nazorg

Copyright by IC2Lead. All rights reserved.