Blog

Hoe blijf ik attractiever dan CHATGPT?

Als je al niet als kenniswerker dacht dat AI in de komende jaren je dagelijks werk fors gaat veranderen dan lees je het bij deze! Het werk van alle kennisintensieve beroepen gaat op zijn kop, ook die dus van een accountant, een jurist en een rechter; over 5 jaar kijken dezen meewarig terug naar wat...

We leren sinds de Covidmaatregelencrisis allemaal het fenomeen van de quit quittende werknemer kennen; de thuiswerker die minimaliseert in taken en verantwoordelijkheden. Een zorgelijke ontwikkeling die alleen maar te stoppen is door betrokkenheid en inspanning van de leidinggevende. Die moet dan natuurlijk op zijn/haar beurt ook niet quit quitting zijn. Nu, ruim drie jaar werkend...

De coronamaatregelen hebben ons niet veel goeds gebracht, kijk naar de situatie in de gezondheidszorg, de mentale gesteldheid van onze jeugd en de leerachterstanden vooral bij kwetsbare jongeren. Ik kan er nog veel meer opnoemen maar doe dat niet. De vraag of het allemaal de moeite waard was wordt naar verwachting toch wel beantwoord in...

Fusies en overnames

De belangrijkste fase in een fusie of overname is de aanloop naar de feitelijke deal. Van heel veel onderdelen in zo’n deal heb ik geen verstand. Vraag mij bijvoorbeeld niet om zo’n deal financieel te structuren; ik zie hoe belangrijk dat is maar ik ben niet van die afdeling. Van de personele kant heb ik...

Outsourcing “De besparing komt uit know how”

Ik werd een aantal weken gebeld door een intermediair die op verzoek van één van haar klanten een change manager zocht om een ietwat vastgelopen outsourcing vlot te trekken. Ik voldeed aan alle vereisten; Ervaring met (grote) outsourcingen, weten hoe een deal onderhandeld moet worden om de kosten zo laag mogelijk te houden. Weten hoe...

Houd oog op de opdracht en de klant van je klant!

Als je als interim je kunt verbinden aan de organisatie dan voelt het niet als interim. Niet voor interimmer en niet voor de klant die hem/haar inhuurt. Waar het om draait is commitment, toewijding. Aan de opdracht natuurlijk. Afspraak is afspraak. Altijd goed oog houden waar je voor komt, niet afdwalen al is de verleiding...

Transformatie/ Change management

Een transformatie, een herstructurering, een reorganisatie; Het lijkt allemaal om een andere organisatie inrichting te draaien; laten we de harkjes veranderen,  de reporting lines wijzigen. Maar realiseren wij echt een verandering als we de organisatiestructuren veranderen? Natuurlijk helpt het, zonder de juiste rapportagelijnen en governance kan er geen aansturing van de organisatie plaatsvinden. Voor mij...

HR-afspraken in uw contract? Houd het goed in de gaten!

Tja, regie en outsourcing. U als ervaren outsourcer weet hoe belangrijk regie is. U weet ook dat lang niet alle contracten een hoofdstuk wijden aan governance: sturing en controle op ordentelijke uitvoering van het contract. En zo komt het dat als de wittebroodsweken voorbij zijn, de leverancier vaak overgaat tot zijn interpretatie van de contractuele...

IC2leadContact opnemen
IC2Lead is uw interim Strategisch HR-business partner
Persoonlijke begeleidingMét duurzaam resultaat
25 jaar ervaring (nationale en internationale bedrijven)
Uw complexe zaken makkelijk maken - Ontzorgen
Duurzame verandering: mensgericht, integer en transparant
Pragmatisch
Begeleiding - maatwerk - nazorg

Copyright by IC2Lead. All rights reserved.