Achter de wolken

Is Cloud de dood in de pot voor outsourcingdeals met grote groepen medewerkers? In het zojuist verschenen artikel in Outsource Magazine geven wij onze mening.

Bekijk het origineel hier in PDF.

Strategic sourcers opgelet. Outsourcing zo- als we dat vandaag de dag kennen, veran- dert in snel tempo. Veranderingen zijn van alledag, maar soms zijn ontwikkelingen zo impactvol dat zij langjarige principes en werkwijzen geheel onderuithalen.
Waren we tot begin vorig jaar gewend aan grote contracten met (doorgaans) overgang van aanzienlijke groepen medewerkers, in 2013 is dat abrupt tot stilstand gekomen. Er zijn meerdere oorzaken te noemen, bij- voorbeeld de volwassenheid van de infra- outsourcemarkt in Nederland. Maar de oor- zaak van de abruptheid? Die zit grotendeels in cloud.

Voor 2013 was ‘cloud’ in Nederland een be- grip, een ontwikkeling waarover enkel nog gesproken werd. Geen impact, weinig di- recte betekenis. Om een voorbeeld te geven: wij werkten een aantal jaren geleden aan een van de grotere deals van die tijd en toen werd er door een van de leveranciers gesproken over ‘the highly virtualized farm’. We zagen het voor ons: al die koeien stampend van de hormonen. Maar nu zijn ze er echt, die ‘highly virtualized farms’. En het worden er steeds meer, soms beheerd door leveran- ciers uit onverwachte hoek. Ze zorgen voor grote veranderingen, ook in het HR-deel van outsourcing. Terwijl cloud nog niet eens vol- wassen is! Als we toen geweten hadden wat we nu weten, hadden we niet zitten lachen, maar als de donder gekeken naar de impact van cloud op werkgelegenheid.

Grote deals worden in Nederland dus niet geëntameerd. Is cloud de dood in de pot voor grote deals? Sommigen denken van wel, wij van niet. Het is wel de dood in de pot voor uitbestedingen waarbij de outsourcer zijn organisatie van tevoren niet geoptimaliseerd heeft. Moeten grote groepen medewerkers hun werk volgen? Dan wordt het niks. De leverancier die, als hij innoveert, zijn pitch baseert op cloud heeft namelijk helemaal niets aan veel medewerkers.

Cloud veroorzaakt (of liever gezegd: zal gaan veroorzaken) een enorme besparing in fte’s. Aantallen waar we op dit moment nog weinig zicht op hebben. Die besparing zit met name bij de uitvoering, de operati- onele medewerkers. Die mag de uitbesteder zelf houden. Sterker nog, hij moet ze houden want de leverancier zit al overvol, uit eerdere deals. Die wil het merendeel van die operati- onele medewerkers zelf kwijt. Tegelijkertijd heeft hij een groot tekort aan professionals die op tactisch en strategisch niveau inge- zet kunnen worden: diegenen die overzicht hebben en inzicht in de totale werking van oplossingen, die de nieuwe ontwikkelingen incorporeren in hun werk. En zij die kennis hebben van cloud. Die wil hij zeker wel. Wat moeten al die bedrijven die nog plannen tot outsourcing hebben? Hoe moeten zij een deal rond krijgen als geen leverancier meer de hand opsteekt om al die medewerkers over te krijgen? De oplossing zit ’m in eerst transformeren en vervolgens (denken aan)
outsourcen.

Dan moet je wel zo slim zijn om outsourcing als toekomstige optie niet te noemen, want anders zet je jezelf behoorlijk vast; reorganisatie vlak voor outsourcing mag namelijk niet. Dat riekt immers naar een sterfhuisconstructie.
HR-deskundigen in outsourcing hebben in- middels hun werkterrein naar voren verlegd en werk gevonden in deze optimalisaties, ‘organizational transformations’ geheten. Cloud sluit overgang van grote groepen operationele mensen zo goed als uit. Uitbe- steders opgelet: eerst de stal opruimen en uitmesten, anders leidt het niet tot ‘high vir- tualization’ bij de leverancier.